3/12/2012

JADUAL PENENTUAN ISI KANDUNGAN


JADUAL PENENTUAN ISI KANDUNGAN

Mata pelajaran: Kajian Tempatan                                  Tahun: Tahun 4

Topik                 : Rumah Sebagai Keperluan Asas


Unit

Pengetahuan
Kemahiran
Fakta
Konsep/
Istilah
Generalisasi
Kognitif
Psikomotor
Sosial

Unit 1

1.1 Jenis Rumah

a.    Rumah di Malaysia

-Rumah tradisional

-rumah panjang
-rumah  minangkabau
-rumah kampung

Murid mencatatkan ciri-ciri reka bentuk rumah tradisional dalam satu jadual
Murid dapat mengenali jenis rumah tradisionalMurid dapat menerangkan ciri-ciri rumah tradisional di MalaysiaMurid dapat:
-menamakan jenis rumah tradisional yang terdapat di Malaysia
-mengelaskan jenis rumah tradisional di Malaysia
-membandingan dan membeza jenis rumah tradisional MalaysiaMurid dapat membuat generalisasi tentang kesesuaian sesuatu jenis rumah dengan kawasan tertentuPeka terhadap perubahan dan pembaharuan jenis rumah tradisional

Unit 2

1.2 Jenis Rumah

b.    Rumah di Malaysia

-Rumah moden


-banglo
-rumah teras
-rumah papan
-kondominium


Murid mencatatkan ciri-ciri reka bentuk rumah moden dalam jadual

Murid dapat mengenali jenis rumah moden


Murid dapat menerangkan ciri-ciri reka bentuk rumah moden di MalaysiaMurid dapat:
-menamakan jenis rumah moden yang terdapat di Malaysia
-mengelaskan jenis rumah moden di Malaysia
-membandingkan dan membeza jenis rumah moden di MalaysiaMurid dapat menyebut ciri-ciri reka bentuk rumah moden di MalaysiaPeka terhadap perubahan dan pembaharuan jenis rumah moden

Unit 3

1.3 Struktur Binaan dan Bahan Binaan

c.     Rumah di Malaysia

-Pembinaan rumah

-Struktur binaan

-Bahan binaan
Murid memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah


Murid dapat mengenali perbezaan rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan struktur pembinaan rumahMurid dapat menerangkan foktor yang mempengaruhi pembinaan rumah di MalaysiaMurid dapat:-menyenaraikan bahan binaan rumah

-menghuraikan bahan-bahan yang diperlukan untuk membina rumah

-merancang penggunaan bahan-bahan alternatif
Murid dapat menuliskan bahan-bahan yang deperlukan untuk membina rumahPeka terhadap perubahan dan membaharuan jenis rumah tradisional dan rumah moden

3/10/2012

JENIS-JENIS RUMAH DI MALAYSIA - RUMAH MODEN

RUMAH MODEN DI MALAYSIA


RUMAH BANGLO SETINGKAT

                      Rumah moden ialah rumah seperti banglo, teres, pangsapuri. Rumah begini dibina dengan kepakaran serta teknologi moden.


RUMAH BANGLO  DUA TINGKAT


             Rumah moden ialah rumah yang mempunyai reka bentuk yang baharu dan mengikut perkembangan semasa. 


APARTMEN

RUMAH PANGSA


BANGLO DUA TINGKAT


Rumah moden pula dibina menggunakan batu bata, simen, besi, dan kaca. 
Sebelum projek dapat dilaksanakan, kontraktor perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan setelah memenuhi beberapa peraturan dan keselamatan. Pihak lain yang terlibat adalah seperti arkitek, tukang paip, juru elektrik, dan buruh binaan.
 
BANGLO SETINGKAT
APARTMEN


APARTMEN

RUMAH PANGSA

RUMAH PANGSA


APARTMEN
RUMAH PANGSA

APARTMEN

 RUMAH PANGSA


RUMAH TERES DUA TINGKAT

 RUMAH TERES SATU TINGKAT

 RUMAH BERKEMBAR


RUMAH BANGLO
RUMAH BANGLO

3/08/2012

JENIS-JENIS RUMAH DI MALAYSIA - RUMAH TRADISIONAL

    
                            1) RUMAH TRADISIONAL

                                 i) RUMAH PANJANG

Sebuah rumah panjang boleh mengandungi beberapa keluarga domestik yang menetap di dalamnya. Bilangannya tidak tetap, mungkin tujuh, sepuluh atau lima puluh keluarga domestik.


RUMAH PANJANG DI SARAWAK

<><><><>
<><><><>
RUMAH PANJANG DI NEGERI SARAWAK
ii) RUMAH BAJAU LAUT                                 

RUMAH BAJAU LAUT, SEMPORNA, SABAH


Bangsa Bajau Laut membina rumah di atas laut dengan menggunakan jangkungan ataupun kayu keras ( kayu bakau) yang dijadikan penahan supaya rumah dibina tidak tumbang. Kadangkala jangkungan tersebut dipasak beberapa batu ke dalam laut sehingga jarak permukaan lantai rumah dengan laut hampir 800 meter.

RUMAH BAJAU LAUT , SEMPORNA, SABAHBangsa Bajau Laut menggunakan perahu dan bot sebagai pengangkutan utama untuk ke bandar atau mencari rezeki di lautan. Pekerjaan utama mereka ialah nelayan memandangkan kehidupan mereka dikelilingi dengan laut.

RUMAH BAJAU LAUT SABAH RUMAH BAJAU LAUT DI SEMPORNA SABAH

RUMAH PANJANG BAJAU SABAH                            iii) RUMAH MINANGKABAURUMAH MINANGKABAU

Rumah Melayu Tradisional Negeri Sembilan(Rumah Minangkabau) mempunyai bumbung panjang iaitu jenis yang mempunyai satu perabung yang memanjang dari kiri ke kanan atau arah hulu ke hilir selari dengan jalan atau sungai. Bumbungnya mempunyai lentik yang bervariasi.RUMAH MINGANKABAU

Disamping itu, rumah jenis ini mempunyai atap yang bertingkat antara atap bumbung rumah hadapan (rumah ibu) dengan atap serambi. Kebiasaannya, Rumah Melayu Tradisional Negeri Sembilan adalah jenis beranjung satu iaitu jenis berpangkal serambi. Ia mempunyai rumah belakang (dapur) yang bergabung dengan rumah ibu. Antara ciri lainnya yang standard adalah mempunyai 12 tiang serta berlantai tinggi dari tanah dan bertangga kayu.
                iv) RUMAH KAMPUNG            


                                       
RUMAH KAMPUNG DI NEGERI KEDAH
Rumah Melayu tradisional adalah sebahagian warisan seni bina orang Melayu yang sangat bernilai dan telah direka bentuk serta dibina sehingga menampakkan betapa mahir dan kreatifnya bangsa Melayu dalam bidang seni bina.RUMAH KAMPUNG DI NEGERI KEDAH
Seni bina rumah Melayu tradisional dikaitkan dengan sifat  kreatif masyarakat Melayu serta hubungan mereka yang sangat erat dengan alam sekitar.  

                              


RUMAH KAMPUNG DI NEGERI PERAKReka bentuk rumah tradisional Melayu memaparkan kebijaksanaan dalam penggunaan dan keluasan ruang mengikut keperluan semasa, mengadaptasi cuaca dan penggunaan bahan binaan. Rumah tradisional Melayu melambangkan cara hidup dan sikap terbuka orang Melayu itu sendiri.

RUMAH KAMPUNG DI NEGERI PERAK
Antara faktor yang mempengaruhi seni bina rumah Melayu  ialah faktor iklim, agama Islam, sosial dan alam sekitar.


RUMAH KAMPUNG DI NEGERI MELAKA

RUMAH KAMPUNG DI NEGERI MELAKA

                                                   
RUMAH KAMPUNG DI NEGERI KELANTAN

       Secara amnya, rumah tradisional Melayu ini diperbuat daripada kayu dan bertiang. Dinding diperbuat daripada kayu atau ayaman buluh dan beratapkan rumbia/ nipah atau kayu. Tingkap-tingkap mendominasi tampak dari segenap sudut pandangan rumah dan memberikan pengaliran udara yang secukupnya kepada rumah.          


RUMAH KAMPUNG DI NEGERI KELANTAN                                          

RUMAH KAMPUNG DI NEGERI JOHOR

Rumah tradisional ialah rumah yang dibina secara tradisi dan   dibina oleh tukang kayu menggunakan kemahiran tradisi  seperti sebuah rumah menggunakan pasak iaitu tanpa paku. 
RUMAH KAMPUNG DI NEGERI JOHOR

Ruang dalaman rumah tradinional Melayu mempunyai ruang terbuka yang luas dan mempunyai dinding pemisah yang tersangat minima. Seni bina Melayu adalah kesan daripada pertembungan budaya kaum yang pernah mendominasi rantau ini seperti Bugis, Riau, Jawa, Acheh, Minangkabau, Siam, Cina dan Barat.


                                    
     

RUMAH KAMPUNG DI NEGERI TERENGGANU

RUMAH KAMPUNG DI NEGERI TERENGGANU
Rumah tradisional dibina menggunakan hasil alam seperti kayu meranti, nyatoh dan sebagainya


                                                                                                                                                                              

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Tarikh / Hari                  :6 Mac 2012    

Masa                              : 11.00am – 12.00ptg ( 60 minit )

Kelas                              : Tahun 4A                                                                        

Bil. Pelajar                   : 25 orang

M / Pel                            : Kajian Tempatan Tahun 4

Tajuk                              : Rumah Sebagai Keperluan Asas

·       Rumah Tradisional

Objektif Pembelajaran: Murid dapat mengenali jenis rumah tradisional

Kemahiran                    : Kaedah Inkuiri Penumuan

i.               Mengenal pasti masalah

ii.              Merancang cara penyelesaian

iii.             Mengumpul maklumat

iv.             Mengkaji maklumat terkumpul dan membuat analisis

v.              Membuat rumusan

Hasil Pembelajaran     : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat

a.     Menamakan jenis rumah tradisional yang terdapat di Malaysia

b.     Mengelaskan jenis rumah tradisional

c.     Membandingkan dan membezakan jenis rumah tradisional

d.     Membuat generalisasi tentang kesesuaian sesuatu jenis rumah dengan kawasan tertentu

Pengetahuan Sedia Ada :

i.               Murid telah mempelajari perihal rumah pada subtopic yang lepas.

ii.              Murid pernah melihat jenis-jenis rumah tradisional melalui gambar, lawatan sambil belajar, televisyen.

Konsep ; Murid dapat mengenali jenis rumah tradisional

Bahan   :    Buku  teks, gambar-gambar rumah tradisional, kertas sebak, lembaran kerja,

                 Power point.

Nilai :

i.               Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah tradisional yang terdapat di    Negara kita.

ii.              Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di Negara kita.
Langkah/Masa


Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min )


menamakan jenis  rumah tradisional yang  terdapat di  Malaysia


Guru bertanya beberapa soalan kepada murid :
a. Di manakah kamu
tinggal?

b. Apakah bentuk rumah
kamu?

c. Guru menunjukkan
gambar rumah
tradisional
( Lampiran 1)

d. Guru meminta murid 
menamakan jenis
rumah yang
ditunjukkan.1.Murid menjawab soalan guru.
2.Murid memerhati
gambar
yang dipaparkan sambil memikirkan jawapan.Strategi/
Teknik:
Kaedah
soal-jawab
Langkah 1

Membanding/ Membeza
(25 min)


mengelaskan jenis rumah tradisional di
Malaysiaa. Guru menerangkan
    tentang jenis-jenis
rumah tradisional
yang terdapat
di Malaysia
menggunakan buku
teks dan MS
Power Point.
( Lampiran 2 )a. Murid
    mendengar
penerangan 
guru.
b. Murid dapat
mengenali
jenis rumah
   tradisionalStrategi/
Teknik:
Inkuiri Penemuan
- mengumpul maklumat

Langkah 2

Aplikasi Idea
(25min)

a. mengelaskan
jenis rumah
tradisional di
    Malaysia
b.Mengkategori
    rumah
tradisional di  
Malaysia


a.Guru membahagikan
   murid kepada 5
   kumpulan bagi
   menjalankan aktiviti
   dalam kumpulan bagi sesi kemahiran
    berfikir. .

 b.Guru mengedarkan
borong maklumat
   bagi jenis-jenis  rumah yang telah dicetak kepada murid.
( Lampiran 3)

c. Guru mengarah
murid menyiapkan    borong maklumat tentang jenis rumah
 yang disediakan dengan melayari laman web yang disediakan.


d. Guru menyemak
jawapan bersama
murid.

e. Guru mengedarkan lembaran kerja. ( bahan penilaian 1 )

1. Murid mencari
    maklumat 
    tentang
jenis rumah di
laman web  dalam kumpulan
masing- masing.
2. Kemudian
wakil murid
dari setiap
kumpulan
membentang-
kan hasil
kerja di depan
kelas.
3. Murid
menyiapkan       lembaran kerja.

Strategi:
Perbincangan kumpulan


Penutup

(5 min)


guru bersama murid merumus subtopik yang telah dipelajari pada hari ini.


a. Guru menayangkan
     jawapan 
     menggunakan MS
     Power Point.
     ( Lampiran 4 )

b. Guru menyatakan
kelebihan yang ada
pada rumah
tradisional dengan
menggunakan slaid
Power Point.
( Lampiran 5 )Murid membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.

Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Membuat rumusan                                                                               

Refleksi